Yükleniyor...
Blog
06
12
2015

10 MADDEDE DNAFIT ETİK KURALLARI

Yazan dnafit 0

DNAFit’in kurulduğu 2013 yılının başından beri kişisel genetik bilginin özellikle beslenme ve fitness üzerindeki etkisinin oldukça popüler olduğu bir döneme girdik. Tüketicilerin beklentisi doğrultusunda bu konuda hizmet veren firmaların sayısı oldukça arttı. Bizim tespit ettiğimiz en az 19 firma, spor ve fitness genetiği üzerine hizmet veriyor. Spor genetiğindeki bu gelişme bizi gerçekten heyecanlandırıyor.

Endüstrinin hızlı büyümesi bizi yeni bir problemle karşı karşıya getiriyor; Pazarda artan firma sayısı kaçınılmaz olarak bazı karışıklıklara yol açmakta, özellikle bilimsel standartların korunması, müşterinin ‘iyi’ ve ‘kötü’ protokolleri nasıl ayıracağı bunun başında geliyor.

Kabul edilmiş ortak etik kurallarının hala oluşmaması bu yeni endüstri için en büyük tehdit. Pazar lideri olarak bu konuda uzun ve zorlu uğraşlar sonucunda taviz vermeden uyguladığımız kişisel genetikte etik kurallar oluşturduk:

1. 18 yaş altı kişilere kesinlikle satış yapılmaması.
Ailesinin onayı olmadan 18 yaş altı kişilere kesinlikle genetik test yapılmaz.

2. Hangi spora yetenek ve kabiliyetin olduğunu belirlemek için test yapılmaması.
Genetik testler ile kişinin hangi sporda başarılı olacağının belirlenmesi bilimsel olarak mümkün değildir. Bu konu tüketicilere açık ve net olarak izah edilmelidir.

3. Gen varyantları hakkında detaylı bilgi sunumu.
Genetik testler tüketicilere mutlaka açık ve detaylı olarak incelen her gen varyantı hakkında bilgi vermelidir.

4. İncelenen gen varyantları hakkında kanıtların sunulması.
Test edilen varyantların mutlaka bilimsel olarak ilişkilerinin ispatlanmış olması gerekmektedir. Tüketiciye hayat tarzı değişiklikleriyle etki edebileceği ve sağlığını daha iyiye taşıyabilecek gen varyantları sunulmalıdır.

5. Yanıltıcı vaatlerden uzak durulması.
Test firmaları tüketiciye abartılı vaatlerlerden uzak durmalı, genetik testlerin yapabilecelerinin sınırı açık olarak tüketiciye ifade edilmelidir.

6. Genetiğin beslenme ve fitness üzerinde etkili tek faktör olmadığı.
Çevresel faktörlerin beslenme ve fitness konusunda daha büyük bir rol oynadığı unutulmamalıdır.

7. Kişisel veri güvenliğinin sıkı şekilde sağlanması.
Genetik örneklerin incelenmesi ve saklanması konusunda kişisel veri güvenliği en üst düzeyde sağlanmalıdır.

8. Tüketiciye rapor sonuçlarının açıklanacağı uzman hizmeti sunulması.
Genetik test firmaları, müşterilerinin raporlarından maksimumum fayda sağlaması için mutlak suretle bünyelerinde bu hizmeti sunabilecek uzmanlar bulundurmalıdır.

9. Ticari olarak şeffaf olmak.
Test firmaları bir ürün yada hizmet tavsiyesinde bulunduğunda bir besin takviyesi gibi, eğer farklı bir firmanın ürünü pazarlanıyorsa, diğer firmayla ticari ilişki açıkça ortaya konulmalıdır.

10. Test yapılmadan müşteri rızasının mutlak suretle alınması.
Müşterilerin imzalı yasal onay formları mutlaka test yapılmadan alınmalı ve genetik bilginin nasıl kullanılacağının kişiye açıkça deklare edilmelidir.

Kişisel genetik yeni gelişen bir bilim dalı ve endüstrinin bu alanında faaliyet gösteren firmalar doğal olarak sınırları zorlayacaklardır fakat kritik eşik hiç bir zaman geçilmemelidir. Etik kuralların oluşması ve korunması sadece tüketicilerin lehine değil bu alanda faaliyet gösteren firmalarında çıkarınadır. Kurallar olmadan endüstriyi ileriye taşımamız, tüketiciye daha gelişmiş bilim ürünleri sunmamız mümkün olmaz. Biz DNAFit olarak kendimize ve müşterilerimize bu sınırları aşmayacağımıza söz veriyoruz, umalım ki diğer firmalarda aynı şeyi yapsın.